Πως οργανώνεται και δομείται το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων;

 

Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που εντάσσονται στα Τμήματά του ανάλογα με την ηλικία τους.

 

Τα Τμήματα διακρίνονται σε τέσσερις Κλάδους:

α) Αγέλες για παιδιά ηλικίας 7‐11 ετών, Κλάδου Λυκοπούλων,

β) Ομάδες για παιδιά ηλικίας 11‐15 ετών, Κλάδου Προσκόπων και

γ) Κοινότητες ή Ομίλους για εφήβους 15‐18 ετών, Κλάδου Ανιχνευτών.

δ) Προσκοπικά Δίκτυα για νέους 18‐30 ετών, Κλάδου Προσκοπικών Δικτύων

Τα Τμήματα, ένα από κάθε Κλάδο, αποτελούν Σύστημα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων.

 

Σύστημα είναι η αυτάρκης Προσκοπική Μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί από Τμήμα σε Τμήμα δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής του ζωής.

 

Υπεύθυνος για κάθε Σύστημα είναι ο Αρχηγός Συστήματος.

 

Επικουρικό και ενισχυτικό ρόλο, τόσο ηθικά όσο και υλικά, παίζει και η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) του Συστήματος η οποία αποτελείται από γονείς και φιλοπρόσκοπους και αποτελούν μέλη του Σ.Ε.Π.

 

H ελάχιστη απογεγραμμένη δύναμη για την αποδεκτή λειτουργία Προσκοπικού Συστήματος είναι τα 32 Μέλη (10 Λυκόπουλα, 12 Πρόσκοποι, 5 Μέλη ΕΚΣ, Α.Σ.,2 Αρχηγοί Τμημάτων, 2 Υπαρχηγοί Τμημάτων).

 

Για να λειτουργήσει ένα Προσκοπικό Σύστημα πρέπει να έχει την έγκριση του Σ.Ε.Π. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους με πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά.

 

Η δοκιμαστική λειτουργία εγκρίνεται από τον Έφορο Περιοχής μετά από πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά και παρακολουθείται από τον Περιφερειακό Έφορο. Στο διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου προϋπόθεση για την χορήγηση αδείας λειτουργίας του Προσκοπικού Συστήματος αποτελεί η σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.

 

Η άδεια λειτουργίας κάθε Συστήματος ανανεώνεται κάθε χρόνο την 30η Σεπτεμβρίου με Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου, εφ’ όσον καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.