Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν:

Όσες & όσοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν βιώσει στο παρελθόν την Προσκοπική ζωή, έχοντας υπάρξει για ένα τουλάχιστον έτος μέλη Τμημάτων του Σ.Ε.Π. ή Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π., πρόσωπα που τυγχάνουν της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και φίλων του Προσκοπισμού, που δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την Προσκοπική ζωή ως ανήλικοι ή ως Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., αλλά αποδέχονται τις Αρχές του Προσκοπισμού και τον σκοπό του Σ.Ε.Π., όπως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το καταστατικό κείμενο της Παγκόσμιας Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας (I.S.G.F.). Μέλη με αυτή την ιδιότητα δεν μπορούν να συγκαταλέγονται στα Ιδρυτικά Μέλη Ε.Π.Π..

* Απαραίτητη προϋποθέση είναι να μην είναι εγγεγραμένα σε κάποια άλλη Ένωση ή να μην έχουν διαγραφή για κάποιο λόγο από το Σ.Ε.Π. Οι εγγεγραμμένοι σε Ένωση Παλαιοί Πρόσκοποι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. Μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης από τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. διαδικασίας μπορούν να διοριστούν ως μέλη Ε.Κ.Σ.

 

Η εισφορά είναι ετήσια (ανά Προσκοπική χρονιά – Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο) και ανέρχεται στα 30 Ευρώ. Για τα νέα μέλη +5 € Εγγραφή

 

Σκοπός των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων είναι:
α) Η υποστήριξη του σκοπού του Σ.Ε.Π. και η ενίσχυση του προσκοπικού έργου που πραγματοποιείται στα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες.
β) Η αναζωογόνηση και ενδυνάμωση των προσκοπικών δεσμών των μελών τους και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.
γ) Η διατήρηση του Προσκοπικού Πνεύματος και του σεβασμού στις Αρχές του Προσκοπισμού μεταξύ των Παλαιών Προσκόπων.
δ) Η διαφύλαξη, στήριξη και μετάδοση της Προσκοπικής Ιδέας από τα μέλη των Ενώσεων στο περιβάλλον που ζουν και στην κοινωνία γενικότερα.
ε) Η προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών των Ενώσεων.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνετε αίτηση εγγραφής μέλους στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηρακλείου:

 

A. Με fax ή ταχυδρομικώς:
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την αίτηση εγγραφής μέλους:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π.Π.Η.

Εκτυπώστε την και ή στείλτε την ταχυδρομικώς στη παρακάτω διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λόρδου Βύρωνος 16 Ηράκλειο Κρήτης 71202

 

ή με αποστολή fax στο 2810 333276

 

Με την παραλαβή της, ένα μέλος της Ένωσής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περαιτέρω…

 

Β. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδάς μας:
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να οδηγηθείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέλους:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Π.Π.Η.